view

KSENIA ZAYTSEVA
HEAD PIECE HARRIS KYPRIANOU

view

ART DIRECTION / SET DESIGN HARRIS KYPRIANOU
CHARIS KOUSHIOS PERFORMING
CREATIVE DIRECTION BY HARRIS KYPRIANOU

view

KSENIA ZAYTSEVA FOR BLACK CELEBRATION STORE

view

AMALIA ABRAHAM
STYLED BY HARRIS KYPRIANOU
MAKE UP BY CRYSTAL MICHAEL

view

MARILENA
STYLING HARRIS KYPRIANOU
MAKE UP JULIE ALEXANDER

view

ROZITA KENDALA
BY ARTEMIS KOUKKOULLI
MAKE UP BY MARIA KLITOU
HAIR BY THEODORA KALLI

view

CONSTANTINOS OIKONOMIDES
STYLING HARRIS KYPRIANOU

view

SAVVAS
STYLING HARRIS KYPRIANOU

view

SOCRATES PERIKLEOUS
STYLING HARRIS KYPRIANOU

view

LAUREN

view

NASIA MYLONA
STYLING HARRIS KYPRIANOU
MAKE UP JULIE ALEXANDER
HAIR NICOLAS VILLIOTIS

view

SUKKO

view

GIORGOS KARAVAS
STYLING HARRIS KYPRIANOU

view

KRISTY
STYLING HARRIS KYPRIANOU
HAIR MARIOS NEOPHYTOU
MAKE UP TEREZA MANTI

view

ELENA KYPRIANOU

view

KRISTY II FOR MUST MAGAZINE
STYLING ARTEMIS KOUKKOULLI
HAIR THEODORA FOR NOVELLA
MAKE UP MARIA KLITOU

view

STIMULUS RESPOND
DENA ANGELOS CHARA
STYLING CHRISTOS KYRIAKIDES

view

ANASTASIOS FOR STIMULUS RESPOND
STYLING CHRISTOS KYRIAKIDES
HAIR ANGELOS PATTAS FOR BLOW

view

STEPHANIE COOK